best feedback

ریل قوطی دار تقویت شده تاپ رول

ریل قوطی دار تقویت شده تاپ رول
ارتفاع مفید: ۸۵mm
ضخامت: ۴۵mm
وزن هر متر طول: ۴ kg
بیشترین ارتفاع قابل نصب: ۸m
 

هنوز هیچ دیدگاهی قرار داده نشده است. اولین نفر شما باشید.

فهرست عناوین
×
فهرست